જામનગર શહેરના બેડેશ્વર તરફ જવાના માર્ગે ગાંધીનગર રેલ્વે સ્ટેશન નજીકના રેલ્વે ફાટક પર ₹ ૨૫ કરોડના ખર્ચે બેડેશ્વર ઓવરબ્રીજનું નિર્માણ કરાયું છે. આ બ્રિજ શરુ…