બે ત્રણ દિવસ પહેલાં J & K ના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી મહેબૂબા મુફ્તી એ આશંકા વ્યકત કરેલી કે કેન્દ્ર સરકાર એની પાર્ટી પીડીપીને તોડીને કાશ્મીરમાં સરકાર…