14 જુલાઈએ અમદાવાદમાં ભગવાન જગન્નાથની 141 મી રથયાત્રા નીકળવાની છે. પોલીસ તંત્ર રથયાત્રાને લઇને ઘણી એલર્ટ છે. રથયાત્રા ને 25 હજાર સુરક્ષા કર્મચારીઓ સુરક્ષા કવચ…