યુનીયન મીનીસ્ટર ફોર રેલ્વે, કોલ, ફાયનાન્સ એન્ડ કોર્પોરેટ અફેર, પીયુષ ગોયલે ઇન્ડીયન રેલવે કેટરિંગ એન્ડ ટુરિઝમ કોર્પોરેશને (IRTC) ડેવલોપ કરેલ ‘Menu On Rail’મોબાઇલ એપ્લિકેશન લોન્ચ…

સરકારે ભારતીય રેલ્વેમાં નવી ટ્રેન ઉદય એકસપ્રેસ 22666 / 22665 બેંગલોર થી કોઈમ્બટુર વચ્ચે એસી ડબલ ડેક્કર ચેર કાર શરુ કરી છે. આ ટ્રેનની ૭…