બુધવારે એપલ પાર્ક કેમ્પસ સ્થિત સ્ટીવ જોબ્સ થિયેટરમાં એપલ સીઇઓ ટિમ કુકે આઈફોન Xr, આઇફોન xs અને આઇફોન xs મેક્સ લોંચ કરયા હતા.એપલ વોચ સીરીઝની…