અેપલની એન્યુઅલ ડેવલોપર્સ કોન્ફરન્સમાં સીઇઓ ટીમ કુકે Apple નું IOS 12 લોંચ કર્યુ છે. સીઇઓ ટીમ કુકે આઇઓએસ 12 લોંચ કરતી વખતે તેના ફિચર્સ કહ્યા…