આજના યુગમાં સોશ્યલ મીડિયા એક એવું પ્લેટફોર્મ બની ગયું છે કે જ્યાં કોઈ હિટ થઈને કરોડપતિ બને છે અને કોઈ ફ્લોપ થતાંની સાથે જ રોડપતિ…