આમ તો આજના સમયમાં સાચી પ્રેમ કહાની ખુબ જ ઓછી જોવા મળે છે. પરંતુ કહેવાય છે ને કે, જ્યારે લોકો પ્રેમમાં વિશ્વાસ ગુમાવી બેસે છે,…

ઠુકરાવેલ પ્રેમ ક્યારેક ક્યારેક ખુબ જ ખતરનાક સ્વરૂપ લઇ લે છે, જેની આપણે કલ્પના પણ કરી શકતા નથી. આવો જ એક કિસ્સો ઉત્તર પ્રદેશના બરેલીમાં…