સોમવારે કોંસેજો સુપરીપિયર ડે ડીપોર્ટ્સ હૉકી સ્ટેડિયમમાં સીરીઝની પાંચમી અને અંતિમ મેચમાં ભારતે સ્પેનને 4-1 થી હરાવ્યું. ફાઇનલ મેચમાં સ્પેઇન વિરુદ્ધ કપ્તાન રાની રામપાલે (33…