ભારતીય રેલ્વેમાં સફર કરવાવાળા યાત્રીઓ માટે IRCTC 1 લી સપ્ટેમ્બરથી પ્રવાસીઓને ફ્રી ટ્રાવેલ વીમો આપવાનું બંધ કરશે. ગયા વર્ષે ડિસેમ્બરમાં આઇઆરસીટીસીએ ડિજિટલ વ્યવહારને વેગ આપવા…