ભારતીય હવાઈ દળનું મિગ 27 વિમાન નિયમિત મિશન અંતર્ગત ઉડયું હતું અને જોધપુર નજીક તે ક્રેશ થયું હતું. વિમાનના પાઇલોટ સુરક્ષિત રીતે બહાર નીકળી ગયા…