બુધવારે સેન્ટ્રલ બોર્ડ ઓફ ડાયરેક્ટ ટેક્સ (સીબીડીટી) એ જાણકારી આપી છે કે, ઇન્કમટેક્ષ વિભાગે કરદાતાઓને 70,000 કરોડના રિફંડ ઇશ્યુ કર્યા ઇન્કમ ટેક્સ વિભાગે 1 જુનથી…