ઇન્ડોનેશિયાની રાજધાની જકાર્તા અને પાલેમબાંગ રમાઇ રહેલા એશિયન ગેમ્સ 2018 માં ડાંગની આદિવાસી સમાજની સરીતા લક્ષ્મણભાઈ ગાયકવાડે મહિલા 4×400 મીટર રિલેમાં ભારતને ગોલ્ડ મેડલ અપાવ્યો.…