વિશ્વની સૌથી મોટી ફર્નિચર રિટેલર આઇકિયા (IKEA) એ ભારતમાં પોતાનો પ્રથમ સ્ટોર ખોલ્યો છે. સ્વીડનની વૈશ્વિક ફર્નિચર રિટેલર કંપની આઇકિયા એ ભારતના ફર્નિચર માર્કેટમાં ધમાકેદાર…