શુક્રવારે હૈદરાબાદમાં મળેલ IRDI બોર્ડે એલઆઇસીની દરખાસ્તને મંજૂરી આપી હતી. IRDIએ શુક્રવારે દેવામાં ડુબેલી આઇડીબીઆઇ બેન્કમાં એલઆઇસીને 51 ટકા હિસ્સો ખરીદવાની મંજૂરી આપી છે. એલઆઈસી…

જાહેર ક્ષેત્રની ર૧ બેંકોમાંથી માત્ર ૨ બેંકો ઇન્ડીયન બેંક અને વિજયા બેંક જ નફો કરી શકી છે. બાકીની બેંક ખોટમાં રહી છે. ગત વર્ષે ઇન્ડિયન…