વીડિયોકોન લોન વિવાદમાં આરોપોનો સામનો કરી રહેલ ચંદા કોચરને બેંક તરફથી રજા પર ઉતારી દેવામાં આવ્યા છે.જયાં સુધી કેસની તપાસ પુર્ણ નહી થાય ત્યા સુધી…