પટનામાં લોકોને 63 વર્ષથી ઠંડા ઠંડા કુલ કુલ આઇસ્ક્રીમ ખવડાવનાર રામાવતાર તિવારી ‘ગોલ્ડન મેન’ તરીકે ફેમસ છે. રામાવતાર તિવારી આઇસ્ક્રીમની સાથે તેમના લુક માટે પણ…