હફીંગ્ટન પોસ્ટ ડોટ ઇન એ તેના એર રિપોર્ટમાં એવો દાવો કર્યો છે કે આધાર કાર્ડ સોફટવેર હેક કરવામાં આવ્યું છે અને ભારતમાં એક અબજ લોકોની…