ગુગલ તેના સર્ચ એન્જીનની ઉપર ઘણીવાર સેલીબ્રીટી કે મહત્વની વ્યકતિને યાદ કરતા ડુડલ બનાવીને મુકે છે. આજે ગુગલે પ્રથમ વેક્યૂમ ક્લીનરની શોધ કરનાર હુબર્ટ સેસિલ…