રિતિક રોશનની બહુચર્ચિત અપકમિંગ ફિલ્મ ‘સુપર -30’ નું ફસ્ટ પોસ્ટર રીલીઝ કરવામાં આવ્યું છે. સુપર -30 ફિલ્મમાં રિતિક રોશન નવા અંદાજમાં અને નવા જોશ સાથે…