સામાન્ય રીતે હિન્દુઓ અને મુસ્લિમો વચ્ચે ઝઘડા થયાના અહેવાલો છે. બંને ધર્મની બાબતમાં એકબીજા સાથે લડતા રહે છે. એક મુસ્લિમ દેશ 900 કરોડના ખર્ચે ભવ્ય…