ભારતની હિમા દાસે વર્લ્ડ અંડર -20 એથલેટિક્સ ચેમ્પિયનશિપમાં ગોલ્ડ જીત્યો હતો. આ ગોલ્ડ મેડલ જીતી હિમા દાસે રેકોર્ડ બનાવ્યો છે. હીમા દાસ આઇએએએફ વર્લ્ડ 20…