દક્ષિણ ગુજરાતના બધા તાલુકામાં સાવત્રિક વરસાદ થઇ ગયો. દક્ષિણ ગુજરાતના કેટલાક તાલુકા, નગર અને ગામમાં ભારે થી અતિભારે વરસાદ વરસ્યો હતો. વલસાડ જિલ્લાના ઉમરગામમાં ફરી…