દક્ષિણ ગુજરાતમાં સાવત્રિક વરસાદ થઇ ગયો. દક્ષિણ ગુજરાતના કેટલાક વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદ વરસવાથી આભ ફાટયું હોય તેવો ભય લોકોમાં ઉભો થયો હતો. શનિવારે દક્ષિણ ગુજરાતના…