શિયાળાની ઋતુમાં સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત ઘણી સમસ્યાઓ ઉભી થાય છે. લોકો તેમના શરીરને ગરમ રાખવા અને આરોગ્ય સુધારવા માટે વિવિધ પદ્ધતિઓ અપનાવે છે. શિયાળાની ઋતુમાં ઘણા…