આજે રાજયસભામાં એનડીએના હરિવંશ નારાયણ સિંહ મતદાન બાદ ઉપાધ્યક્ષ પદ માટે ચૂંટાયા હતા. તેમની સામે યુપીએના હરીપ્રસાદ ઉમેદવાર હતાં. પ્રથમ મતદાન દરમિયાન કુલ 206 મત…