રાજયના ગ્રુહમંત્રી પ્રદિપસિંહ જાડેજાએ માહિતી આપી હતી કે સ્માર્ટ પોલિસિંગ કેટેગરી માટે દેશભરમાંથી 200 નોમિનેશન્સ આવ્યા હતાં. તેમાંથી ગુજરાત પોલીસને તેમની Mobile Pocket Cop એપ…