સુંદર પિચાઈનો જન્મ 12 જૂલાઇ, 1972 માં તમિલનાડુના મદુરાઈમાં થયો હતો. સુંદર પિચાઈ એ ચેન્નઈના અશોક નગરમાં આવેલી સેન્ટ્રલ બોર્ડ ઓફ સેકન્ડરી એજ્યુકેશન સ્કૂલના જવાહર…