ગોલ્ડ માં અક્ષયે હોકી પ્લેયર તપન દાસની ભૂમિકા ભજવી છે અને તેઓ ઓલમ્પિક્સમાં સ્વતંત્ર ભારતને ગોલ્ડ અપાવવા માંગતા હતાં. સુપર સ્ટાર અક્ષય કુમારે ટવીટર પર…