ઇન્ડોનેશિયન રાજધાની જાકાર્તા અને પાલેમબંગમાં ચાલી Asian Games 2018 નો બીજો દિવસ પણ ભારત માટે સારો રહ્યો. દરેક ભારતીય ખેલાડીઓએ પોત પોતાની ગેમ્સમાં જોરદાર પર્ફોર્મ…