બિગ બોસમાં દેખાયા પછી ગૌહર ખાને ઘણી લોકપ્રિયતા મેળવી હતી અને તેની લોકપ્રિયતા દિવસેને દિવસે વધી રહી છે. એક સમયે, તે ફક્ત એક મોડેલ જ…