રવિવારે સવારે દિલ્હીથી અસ્થિ કુંભ દેહરદૂનના જૌલી ગ્રાન્ટ એરપોર્ટ પર લાવવામાં આવ્યો. ત્યાંથી હેલિકોપ્ટર માં અસ્થિ કળશ હરિદ્વારમાં લાવવામાં આવ્યો. તે પછી હરિદ્વારના ભલ્લા કોલેજ…