રવિવારની મોડી રાતે ચેન્નઈથી પટણા જઇ રહેલ ગંગા-કાવેરી એક્સપ્રેસમાં યાત્રીઓની સાથે લુંટ કરવામાં આવી છે. લુંટારાઓએ ચેન્નઈથી પટણા જઇ રહેલ ગંગા-કાવેરી એક્સપ્રેસમાં મોડી રાતે લુંટ…