સુરતના કતારગામ વિસ્તારમાં રહેતા હીરા ઉદ્યોગકાર રાજેશ પાંડવના પોતાના ઘરમાં 500 કરોડના રફ ડાયમંડના ગણેશની સ્થાપના કરવામાં આવી છે. આ વર્ષે ગણેશ ચતુર્થી પર સુરતના…