ગુજરાત ગેસ લિમિટેડ (GGL) ગેઇલ સાથે વડોદરા ગેસ લિમિટેડમાં (VGL) તેનો સંપૂર્ણ 50 ટકા હિસ્સો ખરીદવા વાટાઘાટ કરી રહી છે. વડોદરા મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશને વર્ષ 1972…