ગઈ કાલે જી – 20 ના દેશો એ વર્ચુઅલ મિટિંગ કરી હતી અને આ મિટિંગ માટે ની પહેલ પ્રધાનમંત્રી નરેંદ્ર મોદી દ્વારા કરવામાં આવી હતી.…