વિશ્વ બેંકે આજે જાહેર કરેલા એક રિપોર્ટમાં જણાવ્યા મુજબ ભારત ફ્રાંસને સાતમા નંબરે પાછળ છોડી વિશ્વની છઠ્ઠી મોટી અર્થવ્યવસ્થા બની ગયું છે. આનો અર્થ એ…