રવિવારે મોસ્કોના લુજનિક સ્ટેડિયમમાં થયેલી મેચમાં પહેલા હાફની 18 મી મિનિટે ક્રોએશિયાના મારીયો માંજુકિક એ તેના જ ગોલપોસ્ટમાં બોલ ગોલ કર્યો અને આ આત્મઘાતી ગોલથી…