શનિવારે યુનાઈટેડ નેશન્સના પુર્વ મહાસચિવ અને નોબેલ પુરસ્કારથી સન્માનિત કોફી અન્નાનનું પર સ્વિટ્ઝર્લેન્ડમાં મૃત્યુ પામ્યા હતા. કોફી અન્નાન નો જન્મ 8 એપ્રિલ, 1938 માં ઘાનાના…