સોમનાથ ચેટર્જી 89 વર્ષના હતા.તેમના પરિવારમાં પત્ની અને બે દીકરીઓ છે.તે ઘણા સમયથી બિમાર હતાં. ગયા મહિને તેમના મગજમાં રક્તસ્રાવત થયું હતું.તેમની છેલ્લા 40 દિવસથી…