ફ્રાન્સના ભૂતપૂર્વ રાષ્ટ્રપ્રમુખ ફ્રાન્સવા ઓલાંદે કહ્યું છે કે રાફેલ સોદા માટે ભારત સરકારે અનિલ અંબાણીની કંપની રિલાયન્સનું નામ પ્રસ્તાવિત કર્યું હતું અને ડેસૉ એવિએશન કંપની…