યુનીયન મીનીસ્ટર ફોર રેલ્વે, કોલ, ફાયનાન્સ એન્ડ કોર્પોરેટ અફેર, પીયુષ ગોયલે ઇન્ડીયન રેલવે કેટરિંગ એન્ડ ટુરિઝમ કોર્પોરેશને (IRTC) ડેવલોપ કરેલ ‘Menu On Rail’મોબાઇલ એપ્લિકેશન લોન્ચ…