ફુડ સ્વિચ નામની એપ ઓસ્ટ્રેલિયાના જ્યોર્જ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ફોર ગ્લોબલ હેલ્થ અને અમેરિકાના નોર્થવેસ્ટર્ન યુનિવર્સિટીના સંશોધકો દ્વારા ડેવલોપ કરવામાં આવી છે. પેકેજ્ડ ફુડમાં મીઠું, ચરબી, ખાંડ…