ભારતની બીજા નંબરની ટ્રાવેલ એજન્સી Cleartrip કંપની સાઉદી અરેબિયન ટ્રાવેલ સ્ટાટઅપ કંપની Flyin ને હસ્તગત કરી. flyin સાઉદી અરેબિયન બજારમાં મજબૂત બ્રાન્ડ છે. તેનો લાભ…