આજે દેશમાં પ્રથમ વખત દેહરાદૂનથી બાયો-જેટ ફ્યુઅલ વિમાનનું ઉડ્ડયન થયું. સ્પાઇસજેટે દેહરાદૂનથી દિલ્હી વચ્ચે બાયો ફ્યુઅલ સંચાલિત ટર્બોરોપ્રોપ ક્વાર્ટર -400 વિમાનથી ઉડાન ભરી. આજે મુખ્યમંત્રી…