કોવિડ -19 ના યુગમાં દુનિયાએ તેની જીવનશૈલી બદલી છે. હવે માસ્ક, સેનિટાઇઝર્સ અને સામાજિક અંતર આપણા રોજિંદા જીવનનો ભાગ બની ગયા છે. ખાસ કરીને માસ્કની…

મિત્રો, કોરોના પછી માસ્ક એ આપણા આઉટફિટનો સૌથી મહત્વનો ભાગ બની ગયો છે. તમે એકવાર ફોન લેવાનું ભૂલી શકો છો, પરંતુ માસ્ક ઘરે જ છોડી…