પાંચ હજાર કરોડનું આંધ્ર બૅંકનું કૌભાંડ કરી વિદેશ ભાગી જવાના કેસમાં સ્ટર્લિંગ બાયોટેકના નિતિન સાંડેસરા સામે તપાસ શરૂ થઈ હતી. ભારતીય અદાલત દ્વારા બિન-જમાનતી વોરંટના…

ઘણી આંતરરાષ્ટ્રીય એરલાઇન્સ તેમના કસ્ટમરને તેમના ધાર્મિક માન્યતાઓના આધારે ફલાઇટમાં ભોજનની પસંદગી કરવાનો વિકલ્પ આપતી હોય છે. દુબઇની એરલાઇન્સ Emirates પણ હિંદુ કસ્ટમરને હિંદુ ભોજનનો…