બોલિવૂડના દિગ્ગજ ડિમ્પલ કાપડિયાનું જીવન કોઈ ફિલ્મની વાર્તાથી ઓછું નથી. ડિમ્પલ કાપડિયાએ માત્ર 13 વર્ષની ઉંમરે ફિલ્મોમાં કામ કરવાનું શરૂ કર્યું. ડિમ્પલ કાપડિયા જ્યારે તે…