મિત્રો, આપણા ટીવી જગતમા એવા ઘણા કલાકારો છે કે, જેમણે પોતાના શક્તિશાળી અભિનયથી ઇન્ડસ્ટ્રીમાં આગવી ઓળખ બનાવી છે અને ઇન્ડસ્ટ્રીમાં ખૂબ જ લોકપ્રિય છે અને…