તારક મહેતાનો ઉલ્ટા ચશ્મા એ ટીવી પરનો સૌથી લોકપ્રિય ટીવી શો છે. શો વિશે ચાહકોના ઘણા પ્રશ્નો છે. આમાં મોટો સવાલ એ છે કે ક્યારે…